В Детска градина № 26 “Лилия” има обособени четири групи:

Една яслена група
за деца от 1 год. и 3 мес. до 3 годишна възраст от 22 деца.

Три групи ПУВ:
една смесена група 3 и 4 годишни деца от 24 деца.
една смесена група ПГ 5 годишни и 4 годишни от 23 деца.
една група ПГ 6 годишни от 20 деца.

Принципа на разделение на групите е възрастов.

Децата в Детската градина са от 4 села на Община Стара Загора: с. Хрищени, на чиято територия се намира Детската градина, с. Дълбоки, с. Оряховица и с. Братя Кунчеви.

За децата от другите населени места има осигурен от Общината транспорт.