Документи

Правилник за дейността
на детска градина № 26 “Лилия” село Хрищени, общ. Стара Загора тук.

Правилник за вътрешния трудов ред
на детска градина № 26 “Лилия” село Хрищени, общ. Стара Загора тук.

Програмна система
на детска градина № 26 “Лилия” село Хрищени, общ. Стара Загора тук.

Годишен план
годишен план за учебната 2023 / 2024 година на детска градина № 26 “Лилия” село Хрищени, общ. Стара Загора тук.

Стратегия за развитие
Стратегия за развитие на десетка градина № 26 “Лилия” село Хрищени, общ. Стара Загора за периода 2020 – 2024 година тук

Етичен кодекс
Етичен кодекс на общността на ДГ 26 “Лилия” тук

Вътрешни правила
Вътрешни правила за системата за финансово управление и контрол в ДГ 26 “Лилия” тук

Процедура за издаване на УП
Процедура за издаване на Удостоверения УП2 и УП3 може да изтеглите от тук

Заявление за УП2
Заявление за издаване на удостоверение образец УП2 за осигурителен доход може да изтеглите от тук

Заявление за УП3
Заявление за издаване на удостоверение образец УП3 за осигурителен стаж може да изтеглите от тук

План за действие за безопасност на движението по пътищата за 2021 година на детска градина № 26 “Лилия” тук

Програмна система тук

Етичен кодекс за поведението на работещите в Детска градина № 26 “Лилия” тук

Етичен кодекс на работещите с деца тук

План за работа на методично обединение “Участвам и променям” околен свят 2022/2023 учебна година тук

Механизъм за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа през учебната 2022 – 2023 година тук

Годишен план за учебната 2022 / 2023 година тук

Правилник за дейността на ДГ № 26 “Лилия” с. Хрищени, общ. Стара Загора тук