Детска градина № 26 “Лилия”, село Хрищени

 

Детска градина № 26 “Лилия” е общинска детска градина. Намира се на територията на с. Хрищени, община Стара Загора и е една от трите детски градини извън територията на Общинския център.

Създадена е през 1986 година, основно реновирана през 2010 година, чрез ОП „Регионално развитие”.

В Детската градина съществуват чудесни битови условия, има добра материална база.
В Детска градина № 26 “Лилия” са записани и посещават деца от още три населени места от Община Стара Загора.

Учителите са с богат педагогически опит, проявяват толерантност и хуманност в общуването с децата. Добронамерено, на базата на взискателността, постигат добри резултати и подготвят целенасочено децата за училище. В детската градина се реализира разнообразна образователно–възпитателна дейност