Отчет до 31.03.2024 година

Бюджет за 2024 година

Отчет до 31.12.2023 година

Отчет до 30.09.2023 година

Бюджет за 2022 година

Отчет до 06.2022 година

Отчет до 09.2022 година

Отчет до 12.2022 година

Бюджет за 2021 година

Отчет до 06.2021 година

Отчет до 12.2021 година

Отчет до 03.2021 година