Взаимодействие и сътрудничество

Заявление
заявление за издаване на дубликат, може да изтеглите от тук

Вътрешни правила
вътрешни правила за организация на административното обслужване може да намерите тук

Процедура за издаване на дубликат
Процедура за издаване на дубликати на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование може да изтеглите тук