Екип на детска градина № 26 Лилия

В Детска градина №26 „Лилия” работят педагогически специалисти с професионална квалификация и отлично мотивирани да дадат своя принос в развитието на децата, чиито родители са ни се доверили и са поверили на грижите ни най-голямото си богатство.

Мария Господинова – директор

Разпределение на персонала в групите :

Ясла
Мед.сестри:
Стойнова
Ангелова 
Помощник – възпитател:
К. Желева

І група
Учители:
Г. Христакиева
И. Иванова
Помощник – възпитател:
М. Шигулова

II група
Учители:
С. Кашерова
Я. Демирева
Помощник – възпитател:
М. Тодорова

Подготвителна гупа – 5 годишни
Подготвителна група – 6 годишни /смесена/
Учители:
Е. Минкова
Т. Димитрова
Помощник – възпитател:
В. Иванова

Друг персонал:
ЗАС: Т. Димова
Кухня – готвач: Д. Тодорова
Помощник – готвач/помощник-възпитател/: В. Йорданова
Счетоводител: Р. Димитрова
Огняр: С. Бакалов

Други:
Председател на СО към СБУ – Соня Кашерова
Медицински специалист – м. с. Недялка Карастоянова