Нашата визия:

Детска градина №26 „Лилия”- желано и любимо място за децата с пространства за игра, познание и общуване; място за сътрудничество и просперитет за семействата и екипа. Повече от всичко искаме Детската градина да е  дом на радостта и веселието, обичта и щастието, творчеството и знанието, място за сигурност и развитие, място с ясни правила и роля в съвремието.

Как ще го постигнем? – по пътя на развитието и партнирането.

Нашите стратегически цели:

*Прилагане на  образователни технологии и европейски компетенции;

*Партньорство и сътрудничество с други детски градини, културни, обществени и други институции;

*Възпитание в дух на толерантност, уважение към другите и утвърждаване на собствената си идентичност;

*Повишаване мотивацията и удовлетвореността от работата на деца, учители и родители.

 

 

Нашите стратегически пътища:

*Изграждане на хуманна, функционална и оптимална образователна среда;

*Професионална компетентност на педагогическите екипи, отговаряща на образователните изисквания и потребности и европейски компетенции;

*Взаимодействие и сътрудничество със семейството и обществеността;

*Работа в екип, добра комуникация и споделяне на опит.